wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 2015
Informacja z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.
Światowy Dzień Zdrowia
W dniu 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia
Walentynki
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test.
1 grudnia-Światowy Dzień AIDS
1-szego grudnia przypada Światowy Dzień AIDS...
Światowy Dzień Rzucania Palenia
20 listopada 2014 r. przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia...
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. tornistrów szkolnych
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. tornistrów szkolnych
Wszawica
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.
Epidemia gorączki krwotocznej w Afryce
Epidemia gorączki krwotocznej w Afryce...
Komunikat w sprawie kąpieliska w Koronowie-Pieczyskach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy informuje, że
Bezpieczeństwo sanitarne miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w 2013 r.
Bezpieczeństwo sanitarne miasta Bydgoszczy... Bezpieczeństwo sanitarne powiatu bydgoskiego...
kampania "Stres w pracy? Nie, dziękuję!"
Kampania informacyjna koordynowana przez Centralny Instytut Medycyny Pracy
Ostrzeżenie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące produktu pn. Miracle Solution
Ostrzeżenie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące produktu pn. Miracle Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS) sprzedawanego jako suplement diety.
Informacje o dopalaczach
informacje i materiały
Kampania: "Przyjmuje leki czy bierze?"
Rusza kampania: "Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty-do leczenia, nie do brania"
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”
startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci...
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu z zaleceniami w ww. zakresie.
alkohol metylowy
W związku z możliwością...
kampania informacyjna „Znam rekomendację PTN AIDS. Zalecam test na HIV”
kampania informacyjna „Znam rekomendację PTN AIDS. Zalecam test na HIV”....
Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia
Kampania informacyjna PARTNERSTWO DLA PREWENCJI
Kampania informacyjna PARTNERSTWO DLA PREWENCJI ...
Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9. 10. 2012 r. w sprawie alkocholu z Czech
Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9. 10. 2012 r. ...
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Chrośna
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Chrośna gm. Solec Kujawski o jakości wody do spożycia
Serwis kąpieliskowy
Orzeczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach na terenie powiatu bydgoskiego w 2012r.
Ekshumacja zwłok
EKSHUMACJA ZWŁOK

Celem przeprowadzenia ekshumacji do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenia osób uprawnionych z wyrażeniem zgody na ekshumację dostarczone osobiście, bądź z podpisem potwierdzonym notarialnie lub przez organ administracji.

Ponadto wraz z wypełnionym wnioskiem i oświadczeniem oraz zgodą osób uprawnionych do ekshumacji należy dostarczyć następujące dokumenty:

− zaświadczenie od zarządcy cmentarza o rodzaju i numerze kwatery, w której pochowane
   mają być ekshumowane zwłoki/szczątki,

− zaświadczenie zakładu pogrzebowego/zarządcy cmentarza, że dokona ekshumacji
   oraz przewozu i ponownego pochowania zwłok/szczątków.
2010 PSSE - Bydgoszcz