NASZYM CELEM JEST DBAŁOŚĆ O ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA REALIZOWANA POPRZEZ:
  • Ochronę zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.
  • Zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych.
  • Profilaktykę chorób zawodowych i higienę miejsc pracy.
  • Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej.